Kurser

Kurser

Vi kan til hver en tid, efter ønske, arrangere netop de kurser du synes kunne være spændende og relevante for dit arbejdssted.

Inger Gyldenkærne,  Biblioteksfaglig konsulent Københavns Kommune, om kurset ”Materialespecialisten – nye traditioner – nye tankesæt!”
"Det har været dybt inspirerende at deltage i kurset, veloplagte oplægsholdere har ført os gennem bog- og biblioteksverdenen og vi er klogere på, hvordan hele det litterære kredsløb er skruet sammen. Vi skiltes efter hver undervisningsdag med ordene: ”hvor har det været en spændende dag"

Nyeste tiltag er Børnebiblioteksuddannelsen et forløb litfo.dk har udviklet i samarbejde med Københavns biblioteker, Rødovre bibliotek og Allerød biblioteker

Sanne Caft, vicechef Hovedbiblioteket København skriver:

Bibliotekernes opgaver ændrer sig i takt med omverdenen. Dermed ændres også på de kompetencer, man skal have som fagligt dygtig medarbejder. Med udviklingen af uddannelsen som materialespecialist har Københavns biblioteker i samarbejde med Litfo.dk skabt et målrettet forløb, der tager afsæt i det strategiske træk, bibliotekerne er midt i. Formålet er at uddanne deltagerne inden for arbejdet med samlingen fra pejling at tendenser på litteraturfronten over viden om ebøger til specifikke genrer, dataforståelse og kendskab til den bedste udstillingspraksis.

I uddannelsen til børnebiblioteksmedarbejder har vi fra Københavns biblioteker udviklet uddannelsen i tæt samarbejde med Allerød og Rødovre biblioteker samt Litfo.dk og her fokuseret på viden om børns hjernemæssige udvikling, early litteracy, læsefremme og børnelitteratur.

For begge forløb gælder, at afsættet er biblioteker, biblioteksfaglighed og forståelse for den nødvendig og massive udvikling, bibliotekerne er i gang med. Som partner mærker man tydeligt Litfo.dk’s forståelse for fagfeltet og store kendskab til det litterære landskab generelt og specifik inden for børnelitteratur.

Kommentarer fra deltagerne ' Børnebiblioteksuddannelsen 2018':

"Gode og inspirerende oplægsholdere med stor viden indenfor feltet"
"Umiddelbart at kunne anvende den lærte teori/viden til et konkret ”produkt” på børnebiblioteket."
"Hvor vigtigt det er at læse."
"Hvor lang tid børn kan koncentrere sig og graden af hvor let de bliver distraherede."
"Oplæggene fra OK Monkey og andre der faktisk har talt med børn."
"Det bedste har været, at der har været plads og tid til at få talt de faglige oplæg ind i vores egen praksis! Derudover var især oplægget om, hvordan børn lærer at læse, hvad det giver at læse skønlitteratur, oplægget om billedbøger og det om børns læsevaner rigtig gode."
"Oplægget omkring billedbøger, var spændende, relevant og lærerigt."
"Det har været at få indblik i forskellige praksisser – få inspiration og samarbejde med andre biblioteker."