Grundkursus for ansatte i børnebiblioteket

Grundkursus for ansatte i børnebiblioteket 2020

Grundkursus for ansatte i børnebiblioteket 2020

Formål: At klæde deltagerne på til at kunne agere professionelt i det felt, der indeholder børnelitteratur og kultur (børnebiblioteket) samt, som personalegruppe at få fælles forståelse og platform til konceptet ”børnebibliotek og børnebibliotekar”.

Målgruppe: Alle der arbejder i biblioteket med børn, deres voksne, børnelitteratur- og kultur. Med fokus på 0-12 år.
Uddannelsesforløbet giver deltagerne redskaber og viden til at kunne fungere i det felt, der indeholder børnelitteratur og kultur (børnebiblioteket).

Uddannelsen indeholder bl.a.
• Hvad den fagperson, der har børn og børnenes voksne, som primære målgruppe, skal kunne i dag
• Viden om børns medie- og kulturvaner
• Hvordan man lærer at læse
• Hvorfor læse litteratur
• Børns psykologiske udvikling
• Letlæsning
• Early Literacy
• Betjening af børnefamilier
• Betjening af institutioner
• Samarbejde folke- og skolebibliotek
• Børnebibliotekshistorie
• Børnelitteratur og børnelitteraturhistorien
• Billedbogen
• Barndomshistorie og hvordan ser barnet og barndomssynet ud i 2019
• Børnebibliotekaren og børnebiblioteket identitet og refleksion. Diskussion og debat

Uddannelsen foregår over i alt 5 dage, hvoraf de 2 første gange er et internat, 2 almindelige undervisningsdage og sidste gang er fremlæggelsesdag. Fremlæggelsesdagen er en god dag, hvor deltagernes ledere er med til at give feedback på deres medarbejderes fremlæggelse af de projekter de er kommet frem til, der vil gøre en forskel på netop deres bibliotek – evt. indenfor noget der i forvejen er del af bibliotekets strategi. Projektet/opgaven skal indeholde refleksion over egen praksis og inddragelse af relevant ny viden og hvordan den anvendes fremadrettet.

Deltagerpris
14.500kr (ex. Moms) pr deltager ved 20-25 deltagere inkluderer:
3 hele undervisningsdage
Forplejning
1 ½ dag internat. (Dette kan variere i prisen alt efter deltagerantal)
Datoer for Børnebiblioteksuddannelsen max 25 pr. hold

Sted: Hovedstadsområdet

Hold 1, 2020 – tilmeldingsfrist 1.10.19
Dag 1+2 internat, d. 20/21. april
Dag 3 tirsdag d. 28. april
Dag 4 tirsdag d. 5. maj
Dag 5 fremlæggelsesdag d. 27.maj