Velkommen til litfo.dk

– udbyder af innovativ litteraturformidling

I 2016 udfoldede litfo.dk  sit konferencekoncept til også at afholde en konference for voksenlitteraturen. Det var en stor succes, som vi planlægger at gentage i 2017. Så i foråret 2017 vil litfo.dk atter afholde konferencer for både voksenlitteraturen og børne- og ungdomslitteraturen. Og alt det i mellem!


Den 20. april 2016 hed konference for voksenlitteraturen:

Rundt i litteraturens verden – et kaleidoskop!

Litteratur til voksne er mange ting. litfo.dk’s konference vil forsøge at afdække de mange grene af voksenlitteraturen bla. om dokumentaren, nonfiktionen og biografien. De Sociale medier er ikke til at komme uden om – heller ikke i en verden, hvor det trykte ord tilsyneladende er omdrejningspunktet. På konferencen vil det også blive belyst, hvad det er, der gør at, der hele tiden opstår nye litteraturfestivaler rundt om i landet – og meget mere.


Den 27. april 2016 hed konferencen for børne-og ungdomslitteraturen:

Rundt om billedbogen anno 2016
– Fortid, nutid og fremtid!

 

På gensyn i 2017

.

litfologo version 2